• hirek.png

Fűtéstámogatást vezettek be Dánszentmiklóson. A fűtési támogatás pénzbeli támogatás, amelyet az önkormányzat azon személyek részére nyújt, akik számára a megnövekedett fűtési költségek kifizetése létfenntartási problémákat okozhat. A fűtési támogatást az önkormányzat a téli fűtési időszakban, december 1. napjától március 31. napjáig, négy hónap időtartamra nyújtja. A támogatás összege havi 5000 Ft. Nem jogosult fűtési támogatásra az, aki a tárgyévben tűzifa támogatásban részesült és a fűtési támogatásban részesülő személy a tárgyévben nem jogosult tűzifa támogatásra.