• hirek.png

Továbbra is bíznak abban Inárcson, hogy ebben az évben újra megkezdődhet az állami beruházáson belül az általános iskola bővítése. A településen két telephelyen működik az iskola, azonban a gyermeklétszám indokolja már a bővítést. Ezzel párhuzamosan a közkonyhát is fejleszteni kell, mert nemcsak a gyermekek étkeztetését, hanem a szociális étkeztetést is innen látják el. Dr. Gál Imre polgármester arról beszélt, van egy nyertes útpályázatuk, amely szintén kapcsolódik az iskolához.

Évértékelőt tartott a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az elmúlt esztendőt Branyiczky Márk tű. dandártábornok, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékelte. Kiemelte, hogy az igazgatóság fő célkitűzése a megbízható szolgálatellátás, az alaptevékenységek hatékony elvégzése, a valós társadalmi igényekre történő eredményes reagálás volt a tavalyi évben. Mindehhez rendelkezésre álltak a szükséges feltételek, ennek köszönhetően magas színvonalon tudott dolgozni a szervezet az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében. Igaz ez valamennyi szakterületre, így a mentő-tűzvédelemre, a polgári védelemre, az iparbiztonságra, a hatósági területre, valamint a működés feltételeit biztosító gazdaságira is. A tábornok kiemelte, hogy az igazgatóság szakmai irányítása és felügyelete mellett négy önkormányzati tűzoltóság, harminckilenc önkéntes tűzoltó egyesület - ebből hét önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület - végzi a munkáját, így csökkent a káreseményekhez vonulás ideje, növekedett a reagálóképesség, javult a vármegye területi lefedettsége, ezáltal az állampolgárok hamarabb kaphatnak segítséget. Ezt a munkát ebben az évben is folytatja az igazgatóság.

Akár már januártól fogadhat gyermekeket az ócsai 2 csoportos új bölcsőde. Az épületnek december 15-ig meg kell kapnia a működési engedélyt, ami azt jelenti, hogy akár az új esztendőben beléphetnek a kapuján a gyermekek. Ehhez azonban még egyeztetések szükségesek, mert ha a város szakemberei úgy döntenek, akkor csak az új nevelési év elején kezdik meg a munkát - mondta Bukodi Károly polgármester.

Rekonstruálták a Kárpát-medence legnagyobb földrengéseit, helyet kapott a listában az 1956-os dunaharaszti földmozgás is. Az ELTE honlapján megjelent beszámoló szerint az elmúlt időszak kisázsiai és dél-európai földrengései miatt különösen reflektorfénybe került munka a Kárpát-medencében a műszeres mérések előtt kipattant legnagyobb rengéseket veszi górcső alá, pontosítva azok epicentrumát és becsült erősségét, egybevetve őket a 20. század néhány, már műszerrel is mért eseményével. A kutatás során a korábbi földrengés-katalógusokban nem, vagy csak részlegesen használt történeti forrásokból rekonstruálták a szerzők az egyes földrengések által a feljegyzések helyén okozott károkat, és azokat a helyszínek földrajzi pozíciójával együtt elemezve becsülték meg a legnagyobb földrengések paramétereit. A beszámoló szerint a történeti földrengések közül a legerősebbnek az 1443-as zólyomlipcsei bizonyult. A mai Magyarország területén már műszerrel is mért rengések közül az 5,5-ös magnitudót kissé meghaladhatta az 1911-es kecskeméti és az 1956-os dunaharaszti rengés - írja az MTI. 

Magyarországon nagyon érzékeny mérőhálózat áll rendelkezésre, amelyek minden szeizmikus rezgést érzékelnek. Dabas és Örkény között a katonai lőtéren folyó robbantási tevékenységek mind megjelennek a szeizmológusok térképén. Dr. Tóth László szeizmológust, a GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda ügyvezető igazgatóját hallják.  

Hamarosan indul a faültetés Gyálon. Gyál Város Önkormányzata idén is meghirdette a Gyáli Faültetési Programot, amelynek keretében március 15-ig térítésmentesen lehet facsemetét igényelni. A városvezetésnek kiemelten fontos a folyamatosan növekvő zöldfelületek arányának gyarapítása, aminek pozitív hatása kedvező lesz Gyál lakossága számára az életminőség javulásával és a környezeti megújulással. A Gyáli Faültetési Programnak köszönhetően idén is ingatlanonként 1 db hárs-, kőris-, vagy juharfa csemetét igényelhettek azok az ingatlantulajdonosok, akik vállalták a fa lelkiismeretes gondozását. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték felmérni az érintett ingatlanok előtti közterületet és kijelölni a fák helyét, és az ingatlantulajdonosokkal egyeztetve elültetik a facsemetéket. A programra idén is számos ingatlantulajdonos jelentkezett. A szakemberek a lakosság türelmét kérik, hiszen ilyen mennyiségű fát időbe telik majd elültetni, de a tervek szerint ebben a hónapban minden igénylővel felveszik a kapcsolatot. A nagyszabású fásítási akció 2017-es indulása óta ez már a hatodik ütem, s ezzel együtt a hat év alatt összesen 1 200 db facsemetét ültetnek el.

Március 16-án lejár több adó befizetésének a határideje. Március 16-ig kell befizetni a helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletét, a magánszemélyek kommunális adója első félévi részletét, az építményadó első félévi részletét. Ezeket a helyi önkormányzatoknak kell befizetni. A különböző adószámlák száma megtalálható minden település weboldalán. Ugyancsak március 16-a a gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje is. Ezt azonban már nem a helyi önkormányzatnak, hanem 2021 óta a NAV gépjárműadó-számlájára kell befizetni.