• hirek.png

Az elmúlt három évben 45 hektár új erdőterület jött létre Gyálon. Május 23-án folytatódott az az erdőtelepítés Gyál határában, amelyet az erdőterület kezelője, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. az Agrárminisztérium által koordinált Országfásítási Programhoz kapcsolódóan már 2020 tavaszán megkezdett. Magyarország Kormánya a klímavédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében szorgalmazza az erdővel borított területek növelését. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére indult Országfásítási Programhoz a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. jelentős területtel csatlakozott. A program célja mindazon túl, hogy hozzájárul az erdőterületek növeléséhez, egy megoldást is kínál a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozására olyan területeken, ahol a mezőgazdasági művelés nem jövedelmező, de az erdőtelepítéssel a terület természeti értékét növelő erdei ökoszisztéma jöhet létre. Nem csak ökológiai, hanem gazdasági szempontból is jövedelmező lehet az erdővel borított területek növelése. A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. főleg olyan területeken végez erdőtelepítéseket, melyek jelenleg szántó és legelő, vagy honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított művelési ágban vannak nyilvántartva, de a gyenge termőhelyi viszonyaik miatt mezőgazdasági művelésre nem, vagy csak korlátozottan alkalmasak. Az első erdőtelepítést Gyálon 2020. tavaszán 10 ha akác főfafajjal végezték. Elegy fafajként szürkenyarat használtak. Összességében 38 ezer facsemetét ültettek. 2020. őszén az „Újszülöttek erdeje” program keretein belül újabb 10 ha erdőtelepítést végeztek immáron (őshonos) hazainyár célállománnyal. A program folytatásaként 2021. tavaszán erdőtelepítésre került sor 7 ha-on hazainyár célállománnyal kislevelű hárs, korai juhar, feketenyár elegyfajokkal 28 ezer facsemetével. 2022. őszén mintegy 15 hektáron hazainyár célállomány ültetésével folytatták a már megkezdett „Újszülöttek erdeje” programot.